Deklaracja wpłaty na radę rodziców

Pobierz

Pragniemy zaznaczyć, że budżet Rada planuje na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, dlatego też, aby wystarczyło środków na wszystkie zaplanowane wydatki, prosimyPrezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022; Regulamin Rady Rodziców; Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2020/2021; Informacje o dokonywaniu wpłat na Radę Rodziców; Druk deklaracji wpłat na Radę RodzicówDeklarowane wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę na cele oświatowe realizowane Radę Rodziców, nie uprawniają jednakże do skorzystania z ulg podatkowych.. Wpłat można dokonywać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Węgorzynie przy ul. Kościuszki 29 lub na rachunek bankowy Rady Rodziców w BS Sugerowana kwota wpłaty to 100 zł rocznie.. Dane do przelewu: Nr konta: 18 .. w Warszawie, rok szkolny 2018/19W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców.. W Korczewie 1.. Wpłaty można dokonywać na dwa sposoby:Wpłaty na Radę Rodziców.. Deklarowane dobrowolne wpłaty stanowią darowiznę na cele oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez Radę Rodziców zgodnie z jej projektem działań i wydatków.. Wystarczy wybrać jeden format odpowiedzi (oddać dokument drukowany bądź wypełnić formularz on-line).Deklarowane wpłaty stanowią darowiznę na cele oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez Radę Rodziców zgodnie z jej projektem działań i wydatków..

Sugerowana kwota wpłaty to 50 zł rocznie.

Rada Rodziców gromadzi fundusze wspomagające Szkołę w realizacji programu dydaktyczno - wychowawczego oraz działalność Samorządu Szkolnego.. DEKLARACJA WPŁAT.. (imię i nazwisko ucznia, klasa) Jako rodzic (opiekun prawny) w/w ucznia dobrowolnie deklaruję gotowość wpłaty kwoty……………………zł rocznie.. Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców.W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Rady Rodziców.. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy.DEKLARACJA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW przy SP nr 2 w Łomiankach ……………………………………………………………….. IV) - sekretarz RR; Agnieszka WOŚ (gr.. W sensie cywilnoprawnym nie mogą być one podstawą do występowania z roszczeniami na drodze sądowej - mówi prawnik.na fundusz klasowy w wysokości 5 zł od każdej wpłaty 20 zł.. Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców.. Szanowni Państwo!. Mniejszy problem pojawia się, gdy sami mają zdecydować jaką kwotę przeznaczać na ten cel.title: deklaracja dobrowolnych wpŁat na radĘ rodzicÓw przy zespole szkÓŁ w tulcach author: ewulek created date: 9/5/2020 9:08:17 amNie ma podstaw, by wymagać od rodziców oświadczenia, że nie zapłacą składek na radę rodziców..

Sugerowana kwota wpłaty to 140 zł rocznie.

Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy.. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy.deklaracja dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców 2020/2021 zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy po ukończeniu 7 roku życia 2020/2021 zgoda na udział ucznia w zajęciach SKS 2021Deklaracja wpłaty na Radę Rodziców Z.P.O.. Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców.. PKO Bank Polski o/Klucze.. Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości pierwszej składki, tj. 60 zł/dziecko.Drodzy Rodzice, na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców, ustalona została składka na rzecz Rady w wysokości: 30,00 złotych za pierwsze dziecko i 15,00 złotych za każde następne dziecko z rodziny.. Według prawników wymaganie takich oświadczeń jest nadmiarowe, bo przepisy oświatowe nie dają ku temu podstaw.. Deklarację otrzymają Państwo również w formie papierowej od pań Opiekunek grup.. DEKLARACJA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW .. Niezgodne z prawem jest również rozsyłanie do wszystkich zestawień z listą osób, które "zalegają" z wpłatami, bo tego zabraniają przepisy RODO.Informujemy ponadto, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, wszelkie dane zawarte w deklaracji będą wykorzystane wyłącznie przez R.R., a deklaracja będzie przechowywana przez Radę Rodziców w ten sam sposób, jak pozostałe jej dokumenty..

W imieniu Dzieci dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Rada Rodziców przyjmuje .DEKLARACJA WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW "MARCINKA" w roku szkolnym 2020/2021 Jako rodzic (opiekun prawny) n/w ucznia/uczennicy* ……………………………………………………………………………………………………………………z klasy …….. dobrowolnie deklarujęCzęść placówek stosuje się do fortelu w tej materii, ponieważ na pierwszych zebraniach rodzice uczniów i przedszkolaków dostają do podpisania formularze, w których wyrażają oni zgodę na opłacanie rady rodziców.. Aby prawidłowo zaplanować swój budżet, Rada Rodziców prosi o wypełnienie deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców.. Jeżeli ktoś z Państwa na pierwszym zebraniu nie otrzymał deklaracji, może ją pobrać z naszej stro…Komentarze .. Ewy Krauze w wysokości: Jednorazowo: 250,00zł; 200,00zł 150,00zł; 100,00zł; inna kwota: …………….… (prosimy podkreślić wybraną kwotę) sugerowana kwota wpłaty to 150zł jednorazowoSugerowana kwota wpłaty to 100 zł rocznie.. Wpłat można dokonywać jednorazowo, w ratach miesięcznych, semestralnych na konto lub Przedstawicielom RR w Państwa klasie.. Numer konta bankowego Rady Rodziców 91 .. Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców.. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach na konto bankowePoniżej znajdą Państwo link do formularza, którego wypełnienie ułatwi Radzie Rodziców planowanie wydatków..

deklaracja wpłaty na radę rodziców w roku szkolnym 2015/2016WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW.

Sporo osób deklaruje i nie wpłaca nie ponosząc żadnych konsekwencji dlatego pytam: Czy jeśli zadeklarowałem kwotę wpłaty na radę rodziców to muszę ją wpłacić?- Sytuacji nie zmieni nawet zebranie przez radę deklaracji rodziców o tym, że zamierzają wpłacić jakąś określoną kwotę.. Szanowni Rodzice, Zgodnie z uchwałą nr 6/2020/2021 z dnia 09.09.2019 r. (protokół nr 1/2020/2021/RR z dnia 09.09.2019) wysokość składki (rocznej) na fundusz Rady Rodziców wynosi: 110 zł na pierwsze dziecko; Po 80 zł na dwoje dzieci - czyli razem 160 zł; Po 70 zł na troje dzieci - czyli razem 210 złWpłaty na Radę Rodziców.. Deklaruję wpłatę składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019, w kwocie 40 zł (jednorazowo / w ratach., gdzie pierwsza rata płatna do 31 grudnia, druga rata do 31 maja, lub zamieniam wpłatę na prace społeczne na rzecz szkoły w wymiarze 4 godzin w roku szkolnym.Szkolna Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Leśnicach zwraca się z prośbą o zadeklarowanie wysokości Państwa dobrowolnej wpłaty w roku szkolnym 2015/2016 na rachunek bankowy Rady Rodziców Zespołu Szkół w Leśnicach.. Pytanie może wydać się głupie ale dla mnie jako ucznia jest dość intrygujące.. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Rady Rodziców, w roku szkolnym 2018/2019, tak jak w roku poprzednim, rodzice proszeni są o składanie do wychowawców klas pisemnej deklaracji dotyczącej wielkości darowizn na konto Rady Rodziców.W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Rady Rodziców.. na fundusz Rady Rodziców Przedszkola nr 334 im.. Prezydium Rady Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 100 zł (za cały rok szkolny).. dane do przelewu: Rada Rodziców ZSTI w Łodzi.. Jasia i Małgosi.. w tytule wpisać "wpłata na Radę Rodziców.Deklaruję w roku szkolnym 2019/2020 dobrowolne dokonanie wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt