Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły wzór 2021

Pobierz

z 2017 r .Należy pamiętać, że składane oświadczenie majątkowe dotyczy: • majątku odrębnego oraz • majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. w imieniu wójta.. Wzór oświadczenia majątkowego (wersja do edytowania)Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkola .. » Protokół Nr BRM.0012.2.3.2021 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 22 marca 2021 roku .. Załączniki.. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr.. Zbigniew Kowalczyk - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Ozimka.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.Data publikacji: 16 kwietnia 2021 r. 30 kwietnia mija termin na złożenie oświadczeń majątkowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.. Ostatnie oświadczenie (PDF, 202.2 KiB) .. Pobierz dane XML Oświadczenie majątkowe: .Jarosław Wita - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Ozimka.. Wzory oświadczeń i podstawa prawna; .. Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej.. Informacja ogłoszona dnia 2021-04-14 08:44:38 przez Krzysztof FilipowiczPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaWzór oświadczenia majątkowego - w formacie .pdf Wzór oświadczenia majątkowego - w formacie rtfNowe formularze..

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku.

Beata Bogacz-Woźniak - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku.. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Oświadczenia majątkowe.. Tytuł dokumentu: Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org.. Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły.. Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, .Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego 2 kwietnia 2021 Czytaj więcej o Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowegoDyrektor szkoły musi złożyć oświadczenie majątkowe.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja.. Kategoria dokumentu: Oświadczenia majątkowe.. 16 lutego 2021.. Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy.Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. Wzory formularzy: Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną [.pdf] (62 KB) oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Stan na dzień: 04/05/2021..

Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018.

W tym roku obowiązują zmienione druki oświadczeń majątkowych.. Wypełniając oświadczenie należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do jednej z tych mas majątkowych.Gmina Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock NIP: 774-31-35-712 Regon: 611016086Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania.. Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.Oświadczenie majątkowe ustępującego dyrektora, gdy ostatni dzień kadencji wypada w sobotę Pytanie: W dniu 31 wygaśnie akt powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Oświadczenie majątkowe w załączniku.Plik pdf oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1626kb Plik pdf oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1326kbJeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z .Joanna Kruk - Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych - pierwsze oświadczenie majątkowe na dzień 30.11.2020 r. Krzysztof Gryglicki - Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "RELAX" w Świdwinie - pierwsze oświadczenie majątkowe na dzień 04.01.2021 r.Oświadczenia majątkowe składane od 2019 roku..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego.. Ogłoszono dnia: 2021-01-19 13:04:57 przez Anna Kalinowska.. Kadencja nie została przedłużona.Formularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej) Pobierz Data dodania: 08 Apr 2021 Dodał: Administrator (Gregwit1) Wersja z dnia: 08 Apr 2021 Rozmiar: 16.92 Kb Typ: docx Pobrań: 3995Oświadczenia majątkowe.. Oświadczenie majątkowe składane do dnia 30 kwietnia 2019 r.Szkoły Podstawowe | Zespół Szkół .. Marcin Piotrowski - oświadczenie majątkowe dyrektora za 2015 rok ośwadczenie majątkowe (2501kB) metryczka Wytworzył: Marcin Piotrowski (21 kwietnia 2016) Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 kwietnia 2016, 14:45:18) Ostatnia zmiana: brak zmian Liczba odsłon: 422 Ostatnia aktualizacja BIP: 04.05.2021 15 .Uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U..

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt