Zmiana nazwy firmy a umowy

Pobierz

Klienci muszą zaakceptować zmianę.. Firma zatrudniająca ponad 100 osób.. Pozdrawiam Zmiana nazwy firmy wykonawcy (Strona 1) — Umowy w zamówieniach publicznych — Forum portaluTemat: Nowa nazwa firmy - co z umowami?. "Obecnie jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony (umowa podpisana w maju 2013 r.).. W trakcie trwania umowy firma zmieniła nazwe , zmieniło sie imie i nazwisko osoby prawnej ktora reprezentuje firmę oraz nr konta na ktore przelew srodki za abonament.. W końcu kto inny będzie odpowiadał za umowę, do tego na mniej korzystnych dla nich warunkach (poprzednio odpowiadały dwie osoby, teraz będzie jedna).. Do tych elementów należą: rodzaj pracy, wysokość wynagrodzenia, miejsce i czas świadczenia pracy.. Musi ona spełniać szereg warunków, m.in. nawiązywać do charakteru prowadzonej działalności.Choć zmiana nazwy Pani firmy (jeśli nie dochodzi do zmiany podmiotu na inny) nie wymaga zmiany umowy, to aby poczynić zadość wszystkim wymogom, mogła Pani sporządzić aneks do umowy i wysłać go do akceptacji kontrahentowi listem poleconym.. Sama zmiana nazwy pracodawcy nie oznacza konieczności modyfikacji angaży wszystkim zatrudnionym.. Publikacja: 13.05.2013 07:30Kodeks spółek handlowych (KSH) przewiduje wobec spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjnej), że zmiana firmy (nazwy) wymaga zmiany umowy spółki..

Zmiana nazwy firmy ma pewne wady.

Zasadą jest, że zmiana nazwy firmy nie zmienia pracodawcy jako podmiotu stosunków prawnych w zakresie prawa pracy.> ze zmienia sie tylko nazwa firmy i numer konta.. Przy zmianie umowy należy zgłosić ten fakt do KRS.Temat: zmiana nazwy i adres firmy, czy potrzebny aneks?. Przykładowo będą to więc następujące zmiany: nowa firma spółki; inna siedziba (czyli zmiana miejscowości, zmiana w ramach jednej miejscowości jest jedynie zmianą adresu i należy do wpisów deklaratoryjnych);Jeśli zmiana nazwy firmy przyczyni się do jej rozwoju, uzasadnione jest wyeliminowanie tego utrudnienia i zdecydowanie się na renaming.. Jak na mój gust można zawrzeć umowy o zmianie strony będącej wykonawcą - jak dla mnie art. 519 KC:Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.. Z tego powodu pracownikom nie wręcza się .Odpowiedź prawnika: konsekwencje zmiany nazwy strony umowy.. W umowach zawieranych z kontrahentami pojawia się często zapis mówiący: "wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności".Przy zmianie nazwy spółki z o.o musi priorytetowo nastąpić zmiana umowy spółki - według art. 157 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.. O zmianie nazwy powinna Pani poinformować wszystkich kontrahentów , z którymi ma Pani..

Zmiana właściciela firmy jednoosobowej.

Nie ma takiej potrzeby - aneks (zmiana umowy) dotyczy zmiany warunków zatrudnienia, wpływającej na sytuację pracownika.. Klienci muszą zaakceptować zmianę.. Wystarczy zatem zwyczajne powiadomienie kontrahenta, aby uniknąć problemów z fakturowaniem.Czy spolka musi rozwiazac umowy z klientami a ja musze ponownie zawrzec nowe umowy z tymi klientami czy wystarczy wyslac do klientow tylko pisma z informacja ze zmienia sie tylko nazwa firmy i numer konta.. Pytanie: Nasza firma zmieniła nazwę.. Zmiana miejsca pracy może nastąpić w drodze porozumienia zmieniającego przez sporządzenie aneksów do umów o pracę - ze wskazaniem nowego adresu.. Byłoby powiadomienie i aktualizacja umowy w jednym piśmie.Zmiana nazwy pracodawcy a umowy pracowników.. Oznacza to, że musi nastąpić uchwała, która pozwoli zmienić umowę.. Sama zmiana nazwy, jeżeli nie wiąże się z przekształceniem organizacyjnym nie wymaga aneksu.Warto też wiedzieć, że zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników, która jest protokołowana w formie aktu notarialnego (art. 255 § 3 k.s.h.).. Co prawda wpis zmiany firmy nie jest wskazany w KSH wprost jako mający charakter konstytutywny.Zmiana nazwy zakładu nie wpływa na zawarte wcześniej umowy o pracę.. Notarialnie formalności zostały już załatwione..

Zmiana nazwy zakładu nie wpływa na zawarte wcześniej umowy o pracę.

Zmiana nazwy firmy jest często podyktowana istotnymi czynnikami np. O zmianie nazwy firmy powinni Państwo poinformować pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa zakładzie.. A zatem jej zmiana wymaga odpowiedniej zmiany umowy (czyli w praktyce odpowiedniej uchwały wspólników zawartej w formie aktu notarialnego).. Aneks nie za bardzo wchodzi w rachubę.. W końcu kto inny będzie odpowiadał za umowę, do tego na mniej korzystnych dla nich warunkach (poprzednio odpowiadały dwie osoby, teraz będzie jedna).. Firma nie poinformowała mnie o zmianie, nie zaproponowała aneksu do umowy.Nazwa strony umowy nie musi być taka jak dotychczas.. Warto zastanowić się nad nimi, zanim podejmiemy decyzję o wypełnieniu druku CEIDG-1 w celu zmiany nazwy firmy: obowiązek poinformowania kontrahentów o zmianie nazwy firmy ; ryzyko wprowadzenia w błąd stałych klientówUmowa a zmiana nazwy firmy: Mark II : witam Mam podpisana umowe na rok z firma udostepniajaca mi Internet..

Nazwa spółki z o.o. jest bowiem integralnym elementem umowy spółki.

Umowa na czas nieokreślony, staż 8 lat.. uchwały zgromadzenia wspólników, dotyczące zmiany umowy spółki - w tym zmiany nazwy (firmy), zapadają .Zmiana właściciela firmy, nowe warunki umowy a odprawa.. Należy jednak poinformować kontrahentów o tym, że nastąpiła zmiana nazwy firmy, aby faktury przez nich wystawiane miały poprawne dane.. Status pozostaje taki sam - spółka z o.o. oraz NIP i Regon bez zmian.. Jednakże uchwała może być nadana tylko przez notariusza.. Należy jednak poinformować kontrahentów o tym, że nastąpiła zmiana nazwy firmy , aby faktury przez nich wystawiane miały poprawne dane.> ze zmienia sie tylko nazwa firmy i numer konta.. Zgodnie z art. 246 § 1 k.s.h.. Pracownicy oddziału mają zostać przejęci przez zewnętrzny podmiot.. Czy w przypadku przejęcia firmy przez nowego właściciela i przedstawienia mi nowej umowy przysługuje mi okres wypowiedzenia 3-miesięczny, odprawa 3-miesięczna?Jeśli zmiana dotyczy tylko nazwy firmy, to aneks nie jest koniecznie potrzebny; to tak jak z kobietą która wyszła za mąż i zmieniła nazwisko, też nie musi zawierać wszystkich umów ponownie, następuje proste następstwo prawne.. W firmie pracuję ponad 10 lat, choć zmieniały się nazwy (następowały przejęcia firm).Zmiana nazwy firmy - wady.. Brak porozumienia na podpisanie aneksu przez pracownika powoduje, że konieczność zmiany miejsca pracy musi nastąpić w drodze wypowiedzenia zmieniającego.Czy można?. Każda zmiana umowy spółki jest wpisem konstytutywnym i dla swej ważności wymaga wpisu do KRS.. Zmiana nazwy firmy w efekcie przejęć i połączeń firm Wszelkie fuzje i przejęcia mogą wymusić wręcz na firmach konieczność wprowadzenia zmian także w nazwie.Witam wszystkich forumowiczów.. No i mam dylemat, co zrobić z tą umową.. Strony umowy zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.Zmiana nazwy firmy nie powoduje zmiany podmiotu w stosunkach prawnych, więc zawarta umowa nadal jest aktualna.. Czy mam zmieniać trwające umowy o pracę naszym pracownikom?Czy zmiana nazwy firmy może być przyczyną rozwiązania umowy ?. Jednym z podstawowych wymogów podczas zakładania nowej firmy jest podanie jej nazwy.. Witam , co do zasady - aneks nie jest potrzebny, gdyż treść umowy (czyli prawa i obowiązki stron) nie ulega zmianie.. W firmie szykują się zmiany.. Dodam jeszcze od siebie ze kiedy Idea zmieniala nazwe na Orange to ja jako klient nic nie dostalem.Tak więc w przypadku zmiany miejsca siedziby, nazwy itp. podatnik nie musi już składać aktualizacji VAT-R.. Umowa na usługi obsługi informatycznej zawarta w grudniu ubiegłego roku z firmą Dama-Pik, a teraz owa firma zmienia nazwę na Dama-Kier.. Tutaj nie ma odgórnych unormowań, w zależności od charakteru współpracy może to być e-mail, fax, list.Jakie są konsekwencje zmiany nazwy firmy dla pracowników.. Jak na mój gust można zawrzeć umowy o zmianie strony będącej wykonawcą - jak dla mnie art. 519 KC:Natomiast gdy zmiana stanowiska pracy polega, poza zmianą nazwy, na wprowadzeniu innych modyfikacji dotyczących koniecznych składników umowy o pracę, niezbędna jest zmiana umowy.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca działa pod firmą, którą w przypadku osób prawnych jest ich nazwa.Zmiana samej firmy (nazwy) przedsiębiorcy nie powoduje, że staje się on innym podmiotem.Wobec czego nie ma także potrzeby ponownego zawierania umów z przedsiębiorcą, który zmienił firmę (nazwę) w .Nie muszą Państwo zmieniać pracownikom umów o pracę.. Poradźcie coś..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt