Zaświadczenie kraje ue eog polsko niemieckie

Pobierz

Zaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1.. Proszę o informację, co dalej z zaświadczeniem, gdyż w US powiedziano mi, że powinnam zostawić go w tym miejscu, natomiast zauważyłam, że na wszystkich egzemplarzach dokumentu jest zapis, że przeznaczony jest dla urzędu niemieckiego.4ZAŚWIADCZENIE KRAJE UE/EOG - BESCHEINIGUNG UE/EWR - tj. zaświadczenia o dochodach w Polsce Należy wpisać swoje dochody i dane osobowe oraz część polskojęzyczną potwierdzić w swoim urzędzie skarbowym w Polsce.. Wypełnij Formularz przeznaczony jest dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie.. FORMULARZ ZG OSZENIA - Czytelnie uzupe ni , podpisa i odes a do nas.. Przepisy polskie o wydawaniu zaświadczeń nie uległy zmianie w ostatnim czasie.Otrzymałam zaświadczenie EOG, które należy wypełnić na podstawie dochodów.. W dokumencie tym znajduje się zapis potwierdzający wszystkie osiągnięte przez Ciebie dochody w danym roku podatkowym.. 5KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - (obie strony)4.. W tych latach nie mieliśmy w Polsce żadnych opodatkowanych .powinna zosta ć niezwłocznie zgłoszona do Europejskiego Centrum Podatkowego lub bezpo średnio w niemieckim urz ędzie skarbowym (Finanzamt).. FORMULARZ ZA WIADCZENIE O DOCHODACH (UE/EOG) - Druk UE/EOG uzyskuje si w polskim Urz dzie Skarbowym.Dochody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania Podpis Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie zlecenia służbowego pozaO otrzymanie zaświadczenia UE/EOG możesz ubiegać się we właściwym dla Ciebie polskim urzędzie skarbowym..

Witam, mam do wypełnienia zaświadczenie UE/EOG dla niemieckiego Urzędu Skarbowego.

KOPIA DOWODU OSOBISTEGO - należy załączyć obie strony.. Zaświadczenie UE/EOG jest niezbędne, jeśli chcesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec.Co ważne osoby, które pracowały cały rok w Niemczech, nie będą musiały przedstawiać zaświadczenia UE/EOG.. Oczywiście tylko w wypadku, jeżeli nie uzyskały żadnych dochodów w Polsce.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: m ż Żona Zaświadczenie / kraje UE / EOG kwota / waluta Wynagro-dzenie brutto Osoba podlegaj ca opodatkowaniu / m ż Żona kwota / waluta kwota / waluta kwota / waluta Wynagro-dzenie brutto Koszty uzyskaniaZaświadczenie UE-EOG (w niemieczech określane jako Bescheinigung EU-EWR) to wielojęzyczny dokument niemieckiego fiskusa, załączany do niemieckiej deklaracji podatku dochodowego, którego zadaniem jest wykazanie dochodów osiągniętych za granicą (dochodów z Polski w przypadku osób mieszkających w Polsce).Zaświadczenie UE/EOG, to druk na którym polski Urząd Skarbowy wykazuje wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu na terenie Polski.. Niemniej jednak nadal istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodów na formularzu EU/EWR (i UE/EOG), ale trzeba pamiętać, iż nie jest to polski oficjalny druk..

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski ... 2009 na druku "zaświadczenie/kraje UE/EOG".

Problem w tym, że pracowałem też w Polsce i nie wiem teraz, które kwoty z PIT-u wpisać w zaświadczenie w części dotyczącej dochodów z Polski (PIT-36 i PIT/ZG złożyłem).DOKUMENT OD PRACODAWCY (kopia) - LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG czyli roczny dokument od niemieckiego pracodawcy lub wszystkie rozliczenia miesięczne ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE.. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe czy sklepy przy zakupach na raty.. Jeżeli ich nie posiadasz, podaj nam dane pracodawcy - pozyskamy je dla Ciebie za dodatkową opłatą.. Zazwyczaj, aby zostało wydane, osoba ubiegajaca się o poświadczenie aktualnego stanu sprawy musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.. Jeżeli rozliczenie dochodów sporządzone jest wspólnie z żoną, druk UE/EOG jest konieczny.W prawie, szczególnie podatkowym, zmienia się każdego roku wiele.. 1 do 7 i potwierdzić w polskim Urzędzie Skarbowym (jeżeli rozliczacie się Państwo obydwoje prosimy wpisać również dane małżonka/i).. Do takich dochodów możemy zaliczyć między innymi: dochody z tytułu umowy o pracę / zlecenia / o dzieło, emerytury / renty, z najmu, prowadzonej działalności gospodarczej, jak również dochody uzyskane na terenie innego kraju (przede wszystkim z Holandii czy z Belgii).3..

Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B.

Teraz potrzebuje zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach (UE EOG) aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec.Gdy mamy już wszystkie dane i dokumenty powinniśmy wypełnić "Zaświadczenie dla krajów UE/EOG zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot.. Za pozyskanie w polskim Urzędzie Skarbowym zaświadczenia o zarobkach UE/EOG koniecznego do złożenia wniosku w urzędzie niemieckim Zleceniobiorca pobierze od Zleceniodawcy opłatę w kwocie 49,00 PLN brutto.. onków: m#$ %ona Nazwisko Imi # Data urodzenia Obywatelstwo Kraj zamieszkania Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Ulica, numer domuZaświadczenie UE / EOG - Język polski - 2.. 5.Zaświadczenie pracodawcy celem przedłożenia w kasie rodzinnej (Familienkasse) Zaświadczenie / kraje UE/EOG ( Bescheinigung EU/EWR) Zaświadczenie pracodawcy (Bescheinigung des Arbeitgebers) o składkach na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika na kontrakcie w Niemczech• zaświadczenie o dochodach w Polsce, czyli druk "Zaświadczenie / kraje EU/EOG" - wypełnia i poświadcza Urząd Skarbowy; • jeśli posiadasz, załącz kopię dokumentu z nadaniem numeru identyfikacyjnego "Identifikationsnummer" • jeśli byłeś zameldowany w Niemczech, załącz kopię dokumentu potwierdzającego ten faktDO ZWROTU PODATKU - NIEMCY 1/2 Drogi Kliencie, przesy amy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego..

Egzemplarz dla niemieckiego urzŒdu skarbowego Za wiadczenie / kraje UE / EOG linijka Osoba podlegaj ca opodatkowaniu, w przypadku ma !"

aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Pozostałe dochody np. z działalności gospodarczej, kapitału, wynajmu lub dzierżawy, emerytur i rentOpis: UE/EWR (DE) Zaświadczenie EU/EWR (wersja dla niemieckiego urzędu skarbowego) Formularz przeznaczony jest dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz dla osób zatrudnionych w niemieckiej służbie publicznej, pracujących na podstawie umowy zlecenia służbowego .Polskie zaświadczenie dla niemieckiego fiskusa.. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W POLSCE (EU/EWR) - należy wypełnić dane od pkt.. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego rodzaj dochodów rodzaj dochodów Andere Einkünfte z.B.. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnej prowizji w terminie do 7 dni odZaświadczenie UE/EOG - niemiecko/polskie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt