Badanie transformatora sprawozdanie

Pobierz

Badania poawaryjne transformatorów.Oferujemy badania i pomiary transformatorów suchych i olejowych.. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni i sprawności transformatora.. Transformatory te są dostosowane do zasi-lania od strony górnej (U1 = Ug ), napięciem znamionowym równym U1n = 230 V. Elektrycznych.. Interpretacja wielkości występujących na tabliczce znamionowej 2.. Dane : UN=220V R1 = 3.5 Ω JN=1,25A R1 = 34,2 Ω BADANIE TRANSFORMATORA W STANIE JAŁOWYM.Ćwiczenie 1: Badanie transformatora jednofazowego 1.. Badanie transformatora 1 fazowego Badanie zasilaczy stabilizowanych prądu stałego ZSB-E PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA 2007/2008 ĆW.. Program ćwiczenia.. Zalecane czasookresy i czynności kontrolne oraz konserwacyjne prawie zawsze określone są w instrukcjach .Badania i pomiary transformatorów.. 1/4 emy wyznaczyÄ inne wielko?. Załączniki: bipolarny.doc Download (1.38 MB) Punkty: 1 dla użytkownika.. Cel ćwiczenia.. politechnika poznańska instytut elektrotechniki elektroniki przemysłowej zakładsprawozdania 3 klasa technikum:badane tranzystora unipolarnego i bipolarnego.. Schemat pomiarowy.. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Informacje dotyczące budowy, zasady działania transformatorów oraz ich stany pracy są opisane w ćwiczeniu nr 3 poświęconym badaniu transformatora jednofazowego.Prowadzący ćwiczenie określa obiekt naszych badań - jeden z dwu, znajdujących się na stanowisku, transformatorów jednofazowych..

Wyznaczenie sprawności transformatora.

Budowa i przeznaczenie transformatorówsprawozdanie: badanie transformatora jednofazowego.. Zapoznanie się z budową i danymi znamionowymi transformatora, Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora,Wnioski â badanie transformatora jednofazowego dokonuje siÄ montujÄ c 3 schematy (stan: ja?. Badania transformatorów obejmują: Pomiar rezystancji uzwojeń.. Podstawy teoretyczne.1.1.. Transformatory energetyczne należy badać okresowo w celu oceny ich zużycia oraz możliwości dalszej eksploatacji.. Cel ćwiczenia: Wyznaczenie przekładni transformatora.. Wprowadzenie: Transformator: przyrząd wyzyskujący zjawisko indukcji magnetycznej do przenoszenia energii lub sygnałów z jednego obwodu elektrycznego do drugiego.BADANIE TRANSFORMATORA TRÓJFAZOWEGO DWUUZWOJENIOWEGO.. Maszyn i Napędów.. Kontrole takie określają przydatność (lub nie) transformatorów do dalszej eksploatacji.. Dane znamionowe transformatora: Moc: 120 [W] I1n = 1 [A] U1n = 220 [V]Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania transformatora oraz pomiarowe wyznaczenie jego podstawowych parametrów i charakterystyk..

Ocena stanu technicznego transformatora 3.

1 ĆWICZENIE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i własności transformatora oraz zachodzących w nim zjawisk w stanie jałowym, przy próbie zwarcia i obciążeniu.1.. Elektrycznych.. Zakład Energoelektroniki,.. owy pozwala na pomiar strat w rdzeniu, prÄ d ja?. sprawozdania 3 klasa technikum:badane tranzystora unipolarnego i bipolarnegoWnioski â badanie transformatora jednofazowego dokonuje siÄ montujÄ c 3 schematy (stan: jaA owy, zwarcia i obciÄ A 1/4 enia) stan jaA owy pozwala na pomiar strat w rdzeniu, prÄ d jaA owy, napiÄ cie stanu jaA owego z tych wielkoA ci moA 1/4 emy wyznaczyÄ inne wielkoA ci charakteryzujÄ ce transformator np. wspA3A czynnik mocy.Badanie transformarorów, Str tytułowa sprawozdanie PT Transformator, ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH.. Tabela pomiarów.. Zagadnienia teoretyczne: budowa transformatora jednofazowego, strona górna i dolna transformatora, przekładnia zwojowa i napięciowa transformatora, stany pracy transformatora oraz ich charakterystyki.. Data przyjęcia sprawozdania .. Celem ćwiczenia było .Sprawozdanie z Maszyn Elektrycznych, Badanie transformatora trójfazowego..

Stan jałowy transformatoraBADANIE TRANSFORMATORA I.

Pobierz cały dokument badanie.transformarorow.str.tytulowa.doc Rozmiar 21 KBSprawozdanie z ćwiczenia 52 Badanie transformatora .. owego z tych wielko?. J. I J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY.. NR 2 / 2 3 a TE TEMAT: Badanie transformatora 1 fazowego 2011 Cel ćwiczenia : Pozostanie budowy oraz właściwości transformatorów i ichBadanie transformatora jednofazowego • Sprawozdania • pliki użytkownika norbi456 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • wykresy i tabele.xlsx, Badanie transformator jednofazowego.docBADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i własności transformatora oraz zachodzących w nim zjawisk w stanie jałowym, przy próbie zwarcia i obciążeniu 2.1. ci charakteryzujÄ ce transformator np. czynnik mocy.Ćwiczenie 2 - Badanie transformatora 3-fazowego 1.. POMIARY DOKONANE PODCZAS ĆWICZENIA.. owy, zwarcia i obciÄ ?. Podstawy teoretyczne 2.1.1.. Quarz.BADANIE TRANSFORMATORA I.. Jedynie mogę jeszcze dodać ze w stanie jałowym natężenie po stronie wtórej I2=0.. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni transformatora, jego sprawnościTEMAT: Badanie transformatora trójfazowego CEL ĆWICZENIA Wyznaczenie parametrów stanu jałowego i zwarcia transformatora oraz jego charakterystyk przy obciążeniu rezystancyjnym..

Ćw-4-Sprawozdanie - Badanie transformatora jednofazowego IM.

Więcej danych nie mam.. Podczas takiego badania musimy przeprowadzić oględziny oraz kilka niezbędnych pomiarów.. BADANIE TRANSFORMATORA W STANIE JAŁOWYMCelem badań okresowych jest systematyczna (okresowa) kontrola stanu technicznego transformatorów.. Obserwacja wyników w czasie pozwala stwierdzić stopień i szybkość degradacji transformatora.. Pomiar rezystancji uzwojeń a) Wizualna ocena wygląd kadzi transformatora; b) Wizualnie ocena stan izolatorów; c) Pomiar stanu izolacji transformatora.. A czy jest to transformator idealny czy rzeczywisty nikt nam nie powiedział ani nie wynika to z opisu.SPRAWOZDANIE Z BADAŃ EMC nr RP 120107-120116 LA / 2012 URZĄDZENIE BADANE Nazwa Zintegrowany układ kontroli i przełączania Typ / model SKP -IT N Nr fabryczny 0001 Rok produkcji 2012 Producent PPH POLMED Stan Nowy Opis urządzenia kontrola izolacji, temp.. Budowa i przeznaczenie transformatorówBadanie transformatora jednofazowego.. LABORATORIUM Maszyn.. Transformatory wymagają okresowych przeglądów, w których należy przeprowadzić szereg czynności pomiarowych i konserwacyjnych, aby zapewnić prawidłową pracę i wydłużyć ich żywotność.. i prądu transformatora, kontrola ciągłości przewodów, kontrola cewek stycznika, układ Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń.Plik ćw.4.Badanie transformatora 3 faz.doc na koncie użytkownika samkat • folder sprawozdania • Data dodania: 24 cze 2014Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową transformatora jednofazowego, z zasadą jego działania, oraz wyznaczenie charakterystyk transformatora w stanie jałowym, zwarcia i obciążenia.. Podstawy teoretyczne 2.1.1.. Lp I 2 U 2 P 2 P 1Badanie transformatora jednofazowego 1. moc w kVA 2. napięcie pierwotne i wtórne w V lub kV 3. prądy pierwotny i wtórny w A 4. straty jałowe i obciążeniowe w W 5. napięcie zwarcia w % 6. rodzaj pracy (ciągła, dorywcza, przerywana) 7. rodzaj chłodzenia Na rys. 5.2 przedstawiono uproszczony schemat transformatora.Gotowe projekty i sprawozdania, elektronika laboratorium..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt