Miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej w szkole podstawowej

Pobierz

Wydarzenia-świetlica-2021-2022.. jana brzechwy w puŁawach w roku szkolnym 2020/2021 .. tygodniowe plany pracy w Świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 .. miesiąc tydzień tematy tygodniowe wrzesieŃ 02.-04.09.2020r.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. dokumentacji, zorganizowanie .. Aktualności.. WTOREK Zajęcia plastyczne i techniczne.. Gry i zabawy integrujące grupę np.Roczny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach Miesiąc Hasło tygodnia Treści kształcenia wrzesień I tydzień : "Nasza świetlica".. Rok szkolny 2019/2020; Rok .SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.WANDY CHOTOMSKIEJ W ORZECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Bezpieczna droga do szkoły Sam na sam na drodze kolorowanka.. Rok szkolny 2020/2021; Plan pracy; Archiwum.. PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021 Pobierz.. zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona) zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.. Godziny otwarcia.. Klasy 4-8; Aktualności sportowe; Klub ortografitti; Motyli wolontariat; Nauczanie początkowe; Szkolne Koło Caritas; Wycieczki 4-8; Świetlica szkolna; COVID-19; Dokumenty szkolne; Doradztwo zawodowe; Twórczość uczniowska .1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wrzesień Żegnajcie wakacje, witaj Konkurs plastyczny: Świetlica szkoło!.

Integracja zespołu.Plan pracy świetlicy szkolnej.

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2021-2022 (39.2 KiB) Pomiń nawigację .PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ ŚWIETLICY DZIAŁAJ ĄCEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM rok szkolny 2015/2016 Opr.. PIĄTEK Zajęcia rekreacyjno - sportowe.. Znam znaki drogowe wykonujemy prace przestrzenne.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im.. Ogólne założenia 2.. Regulamin świetlicy 9.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Skład zarządu; Wydarzenia.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.Uczeń w przestrzeni; Instytucje wspierające; Akty prawne; Galeria ; Samorząd uczniowski.. PONIEDZIAŁEK Zajęcia organizacyjno - porządkowe.. powitanie nowych członków świetlicy.. NA ROK SZKOLNY 2019/2020.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicyPlan pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej świetlicy.. III tydzień: "Bezpieczny uczeń".Plan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej.. Cele szczegółowe 4. moich marzeń wystawa.. Witaj szkoło, witaj świetlico!.

Miesięczne plany pracy 7.

Wprowadzenie tematu tygodnia.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.plan pracy Świetlicy w szkole podstawowej nr 3 im.. CZWARTEK Zajęcia czytelnicze w świetlicy i w bibliotece.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej 3.. Wydarzenia biblioteka 2021-2022.Wydarzenia i galeria rok szkolny 2017/2018; .. Szkoła; Świetlica; Roczny plan pracy; Roczny plan pracy.. - zapoznanie dzieci z salą świetlicową i wyposażeniem świetlicy - wykonywanie porządków świetlicowych, dekorowanie sali - omówienie zasad zachowania się na zajęciach świetlicowych (regulamin świetlicy) oraz na stołówce szkolnej (regulamin .PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Cele i zadania zajęć w świetlicy: Organizacja pracy świetlicy szkolnej − − Zapoznanie z regulaminem świetlicy.. w Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie .. Zadania opiekuńczo- wychowawcze 5. zespołu świetlicowego - opracowanie planu pracy świetlicy, planów miesięcznych i tygodniowychŚwietlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.091 Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/16 WRZESIEŃ 1. z podziałem na tygodnie tematyczne..

Plan pracy świetlicy.

Regulamin pracy świetlicy.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Termin Odpowie-dzialny 1.Przygotowanie.. Aneta Budzy ń, Urszula Haliniak, Stanisław Janczy, Anna Kołodziej, Katarzyna Kuszewicz, Sylwia Paprocka, Karina Wajmanplan pracy Świetlicy szkolnej na miesiĄc wrzesieŃ 2016 r. hasŁo miesiĄca: "powrÓt do szkoŁy" hasŁo tygodnia "witaj szkoŁo" "poznajemy teren szkoŁy" "bezpieczna droga do szkoŁy" "zŁota polska jesieŃ" "barwy jesieni" data 1-2 września 2016 r. 5-9 września 2016 r.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 WRZESIEŃ I.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaPLAN PRA Y ŚWIETLI Y SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest: Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.. odrabianie lekcji zajęcia ruchowe.. ŚRODA Zajęcia umuzykalniające i taneczne.. Plakat Nasze zasady praca grupowa.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. Poznajmy się.. Najciekawsze.. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy;Świetlica..

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.

PRZY ZSI W LUBINIE.. Archiwum świetlica.. Zajęcia z zakresu żywego słowa.. Plan zajęć dnia 8.. Wracamy do szkoły.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3.. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. SZARYCH SZEREGOW W PŁOCHOCINIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1.. PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Zadania, tematy i inspiracje zawarte w planie mają charakter otwarty.ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Strona główna Świetlica Miesięczny plan pracy świetlicy Miesięczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2017/2018 Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego:,,cała Polska czyta dzieciom - codzienne zajęcia czytelnicze.. Karta zgłoszenia ucznia.. WRZESIEŃ.. ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. W Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP.Podstrony Szkoły Podstawowej im.. Cele szczegółowe: 1.plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej nr 6 w sŁupsku - rok szkolny 2020/2021 opracowany na podstawie: 1. statutu szkoŁy podstawowej nr 6 w sŁupsku 2. planu pracy dydaktycznej szkoŁy, programu profilaktyczno- wychowawczego szkoŁy na rok szkolny 2020/2021 3. innowacji pedagogicznej " w Świecie .ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. W SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. Wycieczki.. Zadania ogólne Formy i środki realizacji.. 9.50-10.35 / przerwa 10 minW świetlicy szkolnej W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. na rok szkolny 2016/2017.. Poznajemy wyposażenie sali.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt