Wniosek o nadanie medalu komisji edukacji narodowej

Pobierz

Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej medal nadaje Minister Edukacji Narodowej z własnej inicjatywy lub na wniosek min.. z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.. Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o nadanie.. Medal ma kształt koła o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego.. (Dz. U. z dnia 18 listopada 2000 r.) Na podstawie art. 51 ust.. 35-959 Rzeszów.. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalnościWniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Wzor _wniosku _o _nadanie _medalu _komisji _edukacji _narodowej.doc 0.03MB Wniosek o nadanie medalu za długletnią służbę Wzór _na _2021 _formularz _wniosku _o _nadanie _medalu _za _dlugoletnia _sluzbe.doc 0.06MB Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia Wzór _na _2021 _formularz _wniosku .Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 19 lutego 2021 r. Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków .8.Uzasadnienie nadania Medalu 9.Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania (data)(miejscowość)(nazwa organu)(podpis)Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych..

2.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie : 2: Medal Komisji Edukacji Narodowej: od 1 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 1.Wniosek o nadanie Medalu KEN wraz z informacją o. opinii Rady Pedagogicznej (poz.8) 2.Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych Łódzki Kurator Oświaty uprzejmie informuje o zbliżającym się terminie nadsyłania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", które zostaną wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku.Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku.. ; wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w .WNIOSEK O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ .. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.. § 5.Medal Komisji Edukacji Narodowej.. Miejsce zamieszkania 5.. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 29 stycznia 2021 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 26 lutego 2021 r. z o.o. Other titles: WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce - ściśle według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z .WZÓR WNIOSKU O NADANIE "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ" Author: Katarzyna_Zapletal Description: ZNAKI:1219 Last modified by: Gosia Created Date: 12/10/2020 8:00:00 AM Company: PWP Sp..

WNIOSKOWANIE Wniosek o nadanie Medalu sporządzany jest na odpowiednim druku.

Licowa strona Medalu składa się z wizerunku otwartej księgi przełożonej gałązką .5) Wniosku - naleŽy przez to rozumieé wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej ; 6) Medalu - naleŽy przez to rozumieé Medal Komisji Edukacji Narodowej; 7) Wnioskodawcy - naleŽy przez to rozumieé odpowiednio Dolnošlqskiego Kuratora Ošwiaty albo organ prowadzqcy szkolç lub placówkç,Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać .MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.. Na licowej stronie Medalu znajduje się wizerunek otwartej księgi przełożonej gałązką laurową oraz w otoku napis: "Medal Komisji Edukacji Narodowej"; na odwrotnej stronie umieszczone są: trzywierszowy napis: "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a dolnej i górnej części napisu liście laurowe.Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego..

Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że termin składania wniosków o nadanie: orderów i odznaczeń państwowych, upływa z dniem 6 grudnia 2019 r. Medali Komisji Edukacji Narodowej, upływa z dniem 7 lutego 2020 r. Przesłana do Kuratorium dokumentacja powinna zawierać: I.. - wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej - załącznik do PO 2/2018 Wniosek składany jest w wersji papierowej i elektronicznej.Zgodnie z zapisem § 3 ust.. Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r.Czytaj więcej o: Karta informacyjna nr 60 - Przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej 4 października 2021 Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w 2021 r. w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025"Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe.. Medale Komisji Edukacji Narodowej Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej posiada kształt krążka o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego..

Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej wypełniamy na dwóch stronnych na jednej kartce.Szanowni Państwo.

Dane ogólne a) imię i nazwisko a) b) imiona rodziców b) 2.. Rzeszów, 2019-12-06.. Miejsce urodzenia 3.. Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.).. - orderów i odznaczeń państwowych upływa 31 stycznia 2014 r. Natomiast wnioski dotyczące Medalu Komisji .wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach; całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce - ściśle według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z .Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (formularz nr 1), II.. Medal Komisji Edukacji Narodowej.. Formularz Zapytanie o udzielenie informacji 2021 - wkrótce nowy - Medal Komisji Edukacji Narodowej.. ul. Grunwaldzka 15.. Data urodzenia 4. władz statutowych ogólnokrajowych organizacji związkowych.. Wypełnianie wniosku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt