Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego word

Pobierz

(58) 30-77-117 we wtorki, środy i piątki w godzinach 9:00 - 13.00.. Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) zarządza się, co następuje: § 1.. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform.. Osoba zainteresowana potwierdzeniem polskiego obywatelska, przebywająca za granicą, może złożyć wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.. Opublikował: Anna Garlak-Tyrańska Data publikacji: 13 sierpnia 2020 Wersja do druku.Posiadanie obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.. Potwierdzenie obywatelstwa wymaga decyzji wojewody, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na terytorium Polski.Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego na formularzu urzędowo określonym.. Sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin oraz .Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.Formularze wniosków - Pliki do pobrania - Obywatelstwo polskie.Wypełnij wniosek o potwierdzenie posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego ( do pobrania: załącznik nr 1) zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego formularza (do pobrania : załącznik nr 4)..

Załącznik Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 12 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.Wypełnij online druk WoPPUO Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa Druk - WoPPUO - 30 dni za darmo - sprawdź!Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje się na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji.. Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 12 wniosku.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie.. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem wojewody lub konsula.. Pobierz i wypełnij.. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP.Złożenie wniosku lub uzupełnianie dokumentacji w sprawach o: nadanie obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel..

Wniosek o wydanie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa.

Adres: Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt .Aneks do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Rozmiar pliku: 62,6 KB.. Wzór wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego - ZAŁĄCZNIK; tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym.. Autor: Irena Kozimala, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data wytworzenia informacji: 13 sierpnia 2020.. Nazwisko rodowe P,":!'!"/+$%2*3)!. Powinien on zawierać: twoje dane osobowe; dane osobowe twoich rodziców i dziadków; wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą w ustaleniu stanu faktycznego i prawnego sprawy; dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku.Karta informacyjna w formacie Word KIU-211 Rozmiar pliku: 78,0 KB Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Rozmiar pliku: 646,2 KB Autor: Irena Kozimala, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data wytworzenia informacji: 17 lipca 2020Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego: Opis: Dz.U..

925).Potwierdzenie obywatelstwa uzyskują osoby posiadające już obywatelstwo polskie.

Wnioski o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz składać w: - za pośrednictwem poczty lub umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się w drzwiach gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. : 32 20 77 126, 32 20 77 145, 32 20 77 480; - Oddziale Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku- Białej, przy ul.Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz wystąpić: w imieniu własnym lub małoletniego dziecka.. jeśli wykażesz posiadanie interesu prawnego lub obowiązku uzyskania decyzji (jeśli wniosek dotyczy osoby trzeciej - żyjącej lub zmarłej) gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Polski w celu .Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Rozmiar pliku: 3,3 MBPodstawa prawna: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) Wymagane dokumenty: wniosek na formularzu urzędowo określonym oraz informacja dotycząca pełnomocnika do doręczeń (do pobrania poniżej) kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości,Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.pdf Author: Bogdan Wojtow Subject: Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Created Date: 8/14/2012 4:19:56 PMWniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP Wniosek o uznanie za obywatela polskiego Wzór wypełnionego wniosku o uznanie za obywatela polskiegowniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego..

Postępowanie może być wszczęte także z urzędu.wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

(T, %6=8,I?B>9>78AI6,?C78F6MJI8F9,37R,9,=6B6=78,9CD26E8<3E26 0,"]8)?. Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego, tj. odpis .Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się na formularzu.. Ścieżka » Urzędowe » Wyjazdy-Przyjazdyw sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.. Liczba stron: 12 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. "9%2)*^@"8)*&)>[email protected]"+$4=Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa składa się na formularzu określonym rozporządzeniem wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U.. Nazwisko 3.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Potwierdzenie obywatelstwa to decyzja wojewody wydawana na terytorium Polski.Potwierdzenie obywatelstwa polskiego jest niezbędne w przypadku zbyt długiego okresu nieodnawiania polskiego paszportu lub dowodu osobistego czy też wyrabiania ich po raz pierwszy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt