Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego tymczasowego

Pobierz

Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK * niepotrzebne skreślić .oświadczenie właściciela pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości właścicieli.Oryginał zaświadczenia z Policji o kradzieży dowodu rejestracyjnego lub oświadczenie korzystającego o zagubieniu dowodu rejestracyjnego (Oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego powinno zawierać treść: "Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art.223 k.k. oświadczam, że zgubiłem dowód rejestracyjny.. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.Zgłaszasz zgubienie dowodu rejestracyjnego i prosisz o zaświadczenie o danych zawartych w utraconym dokumencie.. Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny wynosi ok. 30 dni.. W przypadku utraty, zniszczenia tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu do wniosku załącza: dowód .Na uzyskanie nowego dowodu rejestracyjnego czeka się nie dłużej, niż 30 dni..

Treść oświadczenia o zagubieniu dowodu rejestracyjnego.

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniuNatomiast zgodnie z art. 72 ust.. Dokumenty niezbędne podczas składania wniosków o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego to:WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDU Author: lmucha Last modified by: Janusz Aziewicz Created Date: 12/17/2008 7:15:00 AM Company: MI Other titles: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDUDokładnie, dwie już na tablicach a trzecia od kompletu grzecznie przyszyta zszywaczem do wniosku o rejestrację sobie czeka na " twardy dowodzik z Warszawy" aby tam sie dac wkleic.. Możemy się wszystkim za Ciebie zająć - proszę o kontakt.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego trzeba udać się do wydziału komunikacji właściwego starostwa.. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia .OŚWIADCZENIE O UTRACIE TABLIC/Y REJESTRACYJNEJ .. Potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty, tj.: wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (do pobrania bezpośrednio w Wydziale Komunikacji lub ze strony urzędu) oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; karta pojazdu (jeśli była wydana)Oświadczenie o adresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresie zamieszkania; Oświadczenie o rejestracji warunkowej pojazdu z uwagi na brak dokumentu akcyzy (potwierdzenia zapłaty) lub dowodu odprawy celnej przewozowej; Oświadczenie o pojeździe który nie podlegał rejestracji w państwie pochodzenia; Oświadczenie że pojazd zabytkowy nie będzie używany do celów zarobkowych; Oświadczenie o braku dowodu rejestracyjnego pojazdu zabytkowegooświadczam, że tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, znak legalizacyjny * została/y skradziona/e, zgubiona/e *..

3.Wtórnik dowodu rejestracyjnego to dokument, który należy wyrobić w sytuacji, gdy zgubi się oryginalny egzemplarz.

Marka pojazdu: .. Zmieniasz OC na siebie.. Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK .dowód rejestracyjny, oświadczenie o utracie karty pojazdu, pełnomocnictwo albo oświadczenie jednego z właścicieli, że działa za zgodą większości współwłaścicieli, klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych.. Jeżeli ktoś potrzebuje pozwolenia czasowego na prowadzenie samochodu, to kosztuje ono .Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów: • aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z określonym terminem następnego badania technicznego (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym lub jeśli w centralnej ewidencji pojazdów widnieje informacja o terminie następnego badania), Z kolei zgodnie z art. 74a ust.. Z tym zaświadczeniem, umową, polisą OC, kartą pojazdu i tablicami zgłaszasz się do swojego urzędu komunikacji i rejestrujesz pojazd.. Niemniej jednak warto wyrobić sobie dobre nawyki i regularnie sprawdzać, czy wszystkie dokumenty znajdują się tam, gdzie powinny i że są bezpieczne.Po zgubieniu dowodu należy wnioskować o wtórnik dowodu rejestracyjnego..

")W sytuacji zagubienia pozwolenia czasowego, wymiana dowodu rejestracyjnego możliwa jest na podstawie oświadczenia o zagubieniu pozwolenia czasowego.

Następnie należy udać się do ambasady, która ma prawo wystawić zastępczy dokument pozwalający na dalszą podróż.Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu tablic rejestracyjnych - Zaświadczenie wypełniamy TYLKO w przypadku jeśli tablice rejestracyjne pojazdu zostały zagubione lub zniszczone.. W czasie oczekiwania na wyrobienie dowodu rejestracyjnego, dokumentem dopuszczającym samochód do ruchu jest pozwolenie czasowe.oświadczam, że dowód rejestracyjny o numerze .został skradziony/ zagubiony * (podać okoliczności kradzieży lub zagubienia) Powyższe oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywychOświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .. Rodzaj pojazdu: .oświadczam, iż dowód rejestracyjny od pojazdu marki: ………………….…………………….. numer VIN (nadwozia, ramy): …………………………………………………….… numer rej.. W oświadczeniu o utracie dowodu rejestracyjnego korzystający powinien wskazać okoliczność - zgubienie, zniszczenie lub kradzież.Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące..

3 PRD dla pozwolenia czasowego przewidziano jedynie taką możliwość, a nie obowiązek.oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, własnoręczny podpis.

Należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu - oświadczenie o utracie tych dokumentów składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. Odnośnik do odpowiedziJeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny i chcesz uzyskać duplikat, do wniosku załącz dodatkowo oświadczenie o utracie dokumentu.. Koszt wynosi 54,50 zł.. Skan odeślij na adres: świadczenie o utracie dokumentu, dowód osobisty, wynik ostatniego badania technicznego pojazdu (zaświadczenie / odpis z rejestru badań technicznych prowadzonych przez stację diagnostyczną) .. Proces ten wymaga złożenia specjalnego wniosku dostępnego w wydziale komunikacji odpowiadającym Twojemu miejscu zameldowania.. Tam otrzyma dokument, który potwierdzi takie zgłoszenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt