Pracownicza kasa zapomogowopożyczkowa druki

Pobierz

Aktualizacja danych, zmiana składki MPKZPPracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa a KZP - rewolucyjne zmiany w 2021 roku Adresaci: Członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowi i kasjerzy obsługujący PKZP, działacze zakładowych organizacji związkowych sprawujących nadzór społeczny nad PKZP, jak również wszystkie osoby zainteresowane niniejszym tematem STRONA GŁÓWNA.. Złożenie wniosku o pożyczkę ratalną wymaga dołączenia oświadczenia (zgoda na dokonywanie potraceń z wynagrodzenia).. Małgorzata Różańska - skarbnik (585 33 46)- budynek D, pokój 07.Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa.. mpkzp2.pdf 0.33MB Wniosek o rezygnację/skreślenie z listy członków.. Wniosek o przyznanie pożyczki budowlanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.. Nauczyciele; Pracownicy administracji i obsługi; Referat Księgowości i Finansów; Planowanie i Analizy; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa; Umowy cywilno-prawne.. RAPORT O ZWIĘKSZENIE ILOŚCI RAT.mpkzp1.pdf 0.40MB Wniosek o udzielenie pożyczki -dwustronny.. Celem funkcjonowania kasy jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej.. Druki do pobrania; Kasa BursyDruki do pobrania: - deklaracja członkostwa - word, pdf.. Kapitałem kasy są wpłaty jej członków.Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Politechniki Śląskiej.. mpkzp3.pdf 0.38MB Wniosek o wycofanie lub przeksięgowanie wkładów.. WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE ILOŚCI RAT POŻYCZKI.. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.. Druki.. 12 .Organizowanie kas.. ZAWIESZENIE RATY, ZMIANA SKŁADKI.. Anita Budzińska - zastępca przewodniczącego (585 33 18) budynek F III piętro, pokój 77.. Szukaj pracowników.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.. Pracowników Oświaty Miasta Ruda Śląska, ul. Gwarecka 2, 41-705 Ruda Śląska.. Ta pomoc może mieć postać długoterminowych lub krótkoterminowych pożyczek i zapomóg.. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-21.80-218 Gdańsk Wrzeszcz ul. Piramowicza 2 / budynek bursy, pokój nr 7 / tel: (058) 341-05-99 fax: (058) 341-05-99Agnieszka Nierzwicka- Sucholas - przewodnicząca (585 33 31) budynek F III piętro, pokój 76. ul. Konarskiego 18, pok.. AKTYWUJ KONTO.. 542 44-100 Gliwice.. - wniosek o zmianę wysokości składki członkowskiej - word, pdf.. : 32 237-14-04, 32 237-15-38. zapomogowo-pożyczkowa może być utworzona w zakładzie pracy, jeżeli 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do niej.. Referat Płac i Ubezpieczeń Społecznych.. (w treści przelewu wpisać: imię, nazwisko i placówkę, rata+wkład ) Zarząd MPKZP.Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej Al.. 22 234 65 41 e-mail .. ZALOGUJ SIĘ.. Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów (DOC, 34 KB) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 25 KB) Deklaracja przystąpienia do PKZP w PB (DOC, 33 KB) Wniosek o udzielenie pożyczki - ratalnej (DOC, 43 KB)Lista druków do pobrania: WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI.. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-19.. W dniu 9 września 2020 roku (środa) o godz. 15 15 w sali nr 106, budynek A-29 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 4a (kampus A) odbędzie się zwyczajne walne zebranie delegatów poszczególnych grup pracowniczych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim.Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - Acrobat Reader - program umożliwiający wypełnianie wzorów umów - Instrukcja uzupełniania wzorów umów w pliku PDF - Wyliczenie kwoty brutto.. - wniosek o udzielenie pożyczki - word, pdf.. Urszula Kądzioła tel.. Instrukcja korzystania z różnych form pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe w Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomiu.Pracodawcy mają możliwość utworzenia pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej.. Halina Chmielewska- sekretarz (585 34 02) - budynek C I piętro, pokój 112.. Umowy cywilno-prawne 2021; Umowy najmu 2021; AplikacjeREGULAMINY I DOKUMENTY DO POBRANIA; KONTAKT.. 22 234 65 41 e-mail teleadresowe Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Politechniki Białostockiej są dostępne w formie tekstowej na stronie www Kontakt.. Oprogramowanie świetnie spisuje się w obsłudze zarówno w jednym przedsiębiorstwie jak i w kasach międzyzakładowych.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.. Kasa zapomogowo - pożyczkowa, może być zorganizowana w zakładzie pracy, w którym przynajmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.. PKZP jest wyodrębnioną Komórką Organizacyjną podlegającą Kwestor PW i działa w oparciu o STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Politechnice Warszawskiej.. Pracowników Oświaty Miasta Ruda Śląska, ul. Gwarecka 2, 41-705 Ruda Śląska.. Plan zajęć.. z o.o.dedykowanym do obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.. HELPDESK IT.Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa.. Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa.. DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ NEWAG S.A. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza Obsługa członków MPKZP Dąbrowa Górnicza - tel.. Poczta.. - oświadczenie (zgoda na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia) - .Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp.. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie pracowników poprzez udzielanie pożyczek krótko- i długoterminowych oraz zapomóg w razie trudnej sytuacji losowej członków kasy.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pliki do pobrania: Wniosek_o_skreslenie_z_listy_czlonkow_i_przekazanie_lub_zwrot_wkladow.doc (DOC: 40.00kB) Deklaracja_przystapienia_do_PKZP.doc (DOC: 37.50kB) Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP.doc (DOCX: 19.16kB)Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego .Druki.. W jednym zakładzie pracy może działać tylko jedna kasa zapomogowo - pożyczkowa.MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA.. UMOWA POŻYCZKI DLA EMERYTA / RENCISTY.. Kalkulator odsetkowy Gofin Druki Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa .. mpkzp6.pdf 0.43MB.Urząd Miejski w Radomiu Druki - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - Rozmiar czcionki czcionka normalna czcionka średnia czcionka duża Wersja kontrastowaDokumenty do pobrania - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - Uczelnia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.. 32 UWAGA: kontakt do PKZP w Krakowie - tel.. WNIOSEK O SPŁATĘ CZĘŚCI POŻYCZKI Z POSIADANYCH WKŁADÓW.. PLACÓWKA; DYREKCJA; WYCHOWAWCY; REKRUTACJA; SFŚS / PKZP.. (w treści przelewu wpisać: imię, nazwisko i placówkę, rata+wkład ) Zarząd MPKZP.Druki PKZP: Deklaracja przystąpienia do PKZP (22.34 KB) Wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej z PKZP (254.19 KB) PKZP aktualizacja danych (15.87 KB)Druki do pobrania: Wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.. mpkzp5.pdf 0.59MB Wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki.. ewidencja majĄtku; inwentaryzacja ŚrodkÓw trwaŁychmiĘdzyzakŁadowa kasa zapomogowo-poŻyczkowa dla pracownikÓw spÓŁek grupy kapitaŁowej newag s.a. strona gŁÓwna; aktywuj konto; zapisz siĘ do kasy; zaloguj siĘ; dokumenty; strona gŁÓwna;OGŁOSZENIE członkowie PKZP.. ZAPISZ SIĘ DO KASY.. Druki do pobrania; Scentralizowany Fundusz Świadczeń Socjalnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt