Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego

Pobierz

Imię i nazwisko uczestnika Nazwa kształcenia ustawicznego Realizator usługi kształcenia …Załącznik nr 6 (Uwaga!. (jeżeli dotyczy) 1.. Racjonalność oraz gospodarność wydatkowania środków KFS …UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA USŁUGI FINANSOWANEJ Z KFS dla każdej usługi/szkolenia oddzielny zał.. Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z następującymi informacjami: Nazwa realizatora usługi …IV.. ( druk należy wypełnić dla każdego działania …uzasadnienie wyboru realizatora usŁugi ksztaŁcenia ustawicznego finansowanej ze ŚrodkÓw kfs ( załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie z rezerwy KFS kosztów …UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (proszę wypełnić dla każdego realizatora kształcenia ustawicznego osobny załącznik) 1.. Nazwa realizatora usługi kształcenia oraz NIP lub Regon: 1) Siedziba …Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS:9 8 Informacja powinna zawierać plany dotyczące dalszego zatrudnienia …Realizator usługi kształcenia ustawicznego (uzasadnienie wyboru): a) Nazwa studiów …VI.. Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS: (należy wypełnić oddzielnie dla każdego z działań) 1. nazwa i siedziba …UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA USŁUGI KSZTAŁCENIA..

Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego: Lp.

Porównanie ofert rynkowych Oświadczam, że dokonałem(am) rozeznania rynku ww.. Nazwa kształcenia ustawicznego: …Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub …uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z następującymi informacjami: a) nazwa i siedziba realizatora …Uzasadnienie wyboru realizatora kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków rezerwy KFS: .. a) nazwa i siedziba realizatora: .. b) posiadanie …5.. Nazwa i siedziba …Nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego Liczba godzin (dotyczy kursu, studiów podyplomowych) Cena jednostkowa usługi kształcenia …UZASADNIENIE WYBORU REALIZATORA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO .. i. finansowan.. dotyczy kursów i studiów podyplomowych - wypełnić dla każdego kursu (pkt II.2.1.. USTAWICZNEGO FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW KFS - USZCZEGÓŁOWIENIE.. ze środków KFS .. Uzasadnienie wyboru wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego jeżeli …Dla każdego realizatora poszczególnej usługi kształcenia ustawicznego należy wypełnić osobną tabelę..

uzasadnienie wyboru realizatora/ów usług/i kształcenia ustawicznego ….

Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z następującymi informacjami(do każdej formy i rodzaju pomocy, o …2.. W przypadku, gdy realizator będzie przeprowadzał np. dwa …uzasadnienie wyboru realizatora usŁugi ksztaŁcenia ustawicznego finansowanej ze ŚrodkÓw kfs (dla każdej formy kształcenia ustawicznego należy wypełnić odrębny …Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS: (należy wypełnić oddzielnie dla każdego z działań) 1. nazwa i siedziba …3.Załącznik nr 3- uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS- kurs/szkolenie wraz z ofertą wybranego realizatora …Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego: Nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego Certyfikaty jakości oferowanych …Uzasadnienie wyboru realizatora usług.. 2. j uzasadnienie wyboru realizatora usŁugi ksztaŁcenia ustawicznego finansowanej ze ŚrodkÓw rezerwy kfs v.2 wypeŁniĆ wyŁĄcznie w przypadku …2 Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego 0 pkt -wyklucza 1 2 pkt 3 Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia …a) uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c.d..

Nazwa i adres realizatora usługi kształcenia ustawicznego 6.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt