Oświadczenie współwłaściciela czyste powietrze

Pobierz

Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. Sprawdź wypełniony wniosek.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90. .. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CZYSTE POWIETRZE" Oświadczenie współwłaściciela /wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku /lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeOświadczenie współwłaściciela/li jednorodzinnego domu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzjaAnna Kowalska - żona Jana Kowalskiego - podpisała się pod oświadczeniem współwłaściciela budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz pod oświadczeniem współmałżonka dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CZYSTE POWIETRZE" Oświadczenie współwłaściciela /wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku /lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeOświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego "Czyste .Komunikat w sprawie udostępnienia nowej wersji wniosku o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" 2.0..

* pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaczyste powietrze Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

14 Załącznik nr 7 do umowy dotacji wersja 1.4/14.09.2018 Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze ……………….………………Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze ……………….……………… miejscowość i data 1.Dane wnioskodawcy:informacja dla osÓb, skŁadajĄcych "oŚwiadczenie wspÓŁwŁaŚciciela/wspÓŁwŁaŚcicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyraŻeniu zgody na realizacjĘ przedsiĘwziĘcia w ramach programu priorytetowego czyste powietrze" zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze ……………….……………… miejscowość i data 1.Dane wnioskodawcy:kapitaŁu kredytu, w ramach programu priorytetowego "czyste powietrze" Oświadczenie współwłaściciela / wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku / lokalu mieszkalnego o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięci a w ramach Programu PriorytetowegoUtwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt