Wniosek na zakup komputera

Pobierz

Wnioski można składać do 30 grudnia 2020 roku.Nabór potrwa do końca roku, a do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów: decyzji określającej wysokość podatku rolnego w 2019 r., zeznań podatkowych z 2019 r., faktur potwierdzających zakup komputera stacjonarnego lub laptopa łącznie z oprogramowaniem, myszą, klawiaturą i ładowarką.Nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, 4 października, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).. grudzień 11, 2020.. Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci dostęp do informacji.. W kolejnym etapie przekazują te urządzenia ich zarządom, które decydują o tym, którym uczniom i nauczycielom je wypożyczyć.. Zobacz, co trzeba zrobić, by dostać 1500 zł na laptop dla dziecka!Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.. Zobacz, co trzeba zrobić, by dostać 1500 zł na laptop dla dziecka!. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne.Wnioskuję o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką i oświadczam, że łączny dochód w mojej rodzinie uzyskany przez rodziców w 2019 r. po podzieleniu na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie i wynosi:Aż 1500 zł mogą otrzymać rodzice dziecka z rodziny rolniczej na zakup komputera..

Ile pieniędzy można otrzymać na zakup komputera?

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.. Pomoc na dofinasowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.. Jedna rodzina rolnicza może otrzymać wsparcie w wysokości 1500 zł.WNIOSEK O PRZYZNANIE 1 500 zł DOFINANSOWANIA NA ZAKUP KOMPUTERA DLA DZIECKA (DOKUMENTY DO POBRANIA) ⦁PDF ⦁wersja do edytowania ⦁ wzór formularza rozliczenia zakupu komputeraDo 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o nowym świadczeniu dla rolników.. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich.Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.. Chodzi o kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r., kopie zeznań podatkowych za 2019 r. i kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego - ale tylko w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku.Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego jest możliwe, jeśli zakup ten umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz, jeżeli zakup ten jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.W ramach projektu będziemy finansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu..

Sprzęt komputerowy też może być zakupiony.

Wnioski można składać tylko do 30 grudnia w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całym kraju.. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: - w skład której wchodzi co .ARiMR: Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.Pomoc na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.. Sprzęt musi być zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.Pobierz / Wyślij wniosek; Zadaj pytanie; Usługi ARiMR na e-PUAP; Ankieta; Skargi i wnioski; Petycje; Zgłoś korupcję lub nadużycie finansowe; Najczęściej zadawane pytania; Kontakt Wstecz.. Do wniosku o dofinansowanie na zakup komputera dziecka rolnika należy dołączyć następujące dokumenty: Kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019; Kopie zeznań podatkowych za 2019 rokJeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc w zakupie podstawowego sprzętu komputerowego, w 2008 roku, to kolejny wniosek na sprzęt zaliczany do tej grupy rodzajowej może składać dopiero w 2012 r. o ile dojdzie do kontynuacji programu i zmianie nie ulegną warunki uczestnictwa.Warunki przyznawania świadczeń ze środków PFRON na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego określa ustawa z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób .Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć kilka innych dokumentów..

Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz zakupić i dlaczego.

Zależy nam na szybkim i skutecznym wsparciu dlatego zachęcam do składania wniosków - dodał.. Przedstawiciele gmin zainteresowani udziałem w programie Zdalna Szkoła wniosek mogą pobrać z oficjalnej strony rządowej.kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło kolejną formę pomocy dla rolników.. Wnioskodawcy z dysfunkcją obu kończyn górnych mogą liczyć na maksymalną kwotę dofinansowania 7 000 zł.Odp: jak wypelnic uzasadnienie skladnanego wniosku na zakup komputera PFRON Skoro zaczynasz pracę, to zakładaj wniosek i załącz do niego stosowne dokumenty, które mówią o tym kiedy i gdzie masz tą pracę rozpocząć.W ramach programu Zdalna Szkoła wniosek o dofinansowanie na zakup komputera do szkoły mogą złożyć wyłącznie władze gminy.. Warunek, to współpraca tego urządzenia z komputerem.. Centrala ARiMR; Adres i godziny otwarcia; Dane teleadresowe ARiMR/ePUAP; Departamenty i Biura Centrali; Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe; Polityka antykorupcyjnaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przyznać 1500 zł na zakup komputera dla dziecka..

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:Dofinansowanie na zakup komputera dziecka rolnika: wniosek do ARiMR.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.. Osoby z innego typu dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym mogą otrzymać 9 000 złotych.. Łączny budżet programu to 80 mln złotych.. By otrzymać takie wsparcie finansowe, trzeba spełnić określone warunki.. Na każdy zestaw - komputer i internet - przeznaczymy do 3,5 tys. złotych.. By otrzymać takie wsparcie finansowe, trzeba spełnić określone warunki.. Każda rodzina z minimum dwójką dzieci i która spełni inne warunki, będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do zakupu komputera i akcesoriów w wysokości 1500 zł.. Wnioski przyjmować będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.13 grudnia 2020.. Należy także pospieszyć się ze złożeniem wniosku - czas na to jest tylko do 30 grudnia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt