Oświadczenie majątkowe psp pdf

Pobierz

91 48 49 487, fax 91 48 49 486 NIP 852-24-32-814, REGON 812734021Nazwa pliku Publikacja Rozmiar; Kategoria: Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy - 2016 r. [ 16 ] Oświadczenie majątkowe KOREKTA - przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła.pdfOświadczenia majątkowe.. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince, Sprostowanie do oświadczenia rocznego z dnia 18.05.2020 r.PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - informacje ogólne; Rekrutacja do przedszkola / oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 - O/Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 .. Anna Mróz - oświadczenie majątkowe za 2019 rok.pdf.. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyteoświadczenia majątkowe terenowych organów SG płk SG Stanisław LACIUGA - Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg.. Marek Ślizak: - oświadczenie majątkowe za rok 2019 - oświadczenie majątkowe za rok 2020 Metryczka Data publikacji : 03.04.2017 Data modyfikacji : 04.05.2021 Rejestr zmianOświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org.. SG Robert Rogoz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży GranicznejSerwer niniejszy NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB połączony z siecią MSWiA.. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca .Renata Tobiś - Dyrektor PSP nr 4 w Praszce - Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - R. Tobis, korekta oświadczenia: Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - R. Tobis Janusz Tobiś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Praszce - PDF Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - J. TobisTitle: oświadczenie majątkowe.pdf Author: Sławek Created Date: 8/22/2016 11:43:04 AM Keywords ()Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.

Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 11:59) Osoba publikująca: Konrad Kozłowski;3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.. ust.. Na podstawie art. 24i ust.. w imieniu wójta: Oświadczenie majątkowe radnego województwa: Oświadczenie majątkowe radnego gminy zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia)Oświadczenie majątkowe Witkowska Ewelina 30 dni od powołania Oświadczenie majątkowe Laskowska Anna w dniu rozwiązania umowy o pracę Oświadczenie majątkowe .- oświadczenie majątkowe za rok 2020..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .docx.

Andrzej Łapiński: - oświadczenie majątkowe za rok 2019, - oświadczenie majątkowe za rok 2020.oświadczenie majątkowe 2020 (PDF, 1.4 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2020-04-28; Pobierz dane XML Oświadczenie majątkowe: Monika Szypszak Drukuj informacj ę .- oświadczenie majątkowe za rok 2020. dane identyfikacyjne: 1.F-086/1 Oświadczenie o stanie majątkowych osoby fizycznej.WZÓR ADRESOWANIA KOPERTY.. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania.oświadczenie majątkowe wzór psp.pdf (22 KB) Pobierz.. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr..

Zbigniew Przewoźnik - oświadczenie majątkowe za 2019 rok.pdf.

Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i .Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 57a.. Trzeba tez wpisac mienie znajdujace sie w kraju oraz za granica.1.. Zawiera tylko dane udostępniane przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - insp.. Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia majątkowego dla wszystkich, którzy mają je .Wzór oświadczenia majątkowego 3.. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (wyciąg) Art. 31.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - insp.. ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin.. Joanna Smykała .Sąd Apelacyjny w Szczecinie.. Komenda Główna PSP; Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.. Oświadczenie _majątkowe _KP _PSP _w _Zambrowie _w _związku _z _objęciem _stanowiska _w _2021r.pdf 3.53MB Oświadczenia majątkowe w zw. rozwiązaniem stosunku służbowego W załączonych plikach publikujemy oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP związane z rozwiązaniem stosunku służbowego.Konskie.pdf 0.35MB Oświadczenie majątkowe KP PSP Opatów z 2019 r. Opatow.pdf 0.29MB Oświadczenie majątkowe KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski z 2019 r. Ostrowiec _Swietokrzyski.pdf 0.43MB Oświadczenie majątkowe KP PSP Pińczów z 2019 r. Pinczow.pdf 0.28MB Oświadczenie majątkowe KP PSP Sandomierz z 2019 r. Sandomierz.pdf 0.30MB .Oświadczenie majątkowe na dzień 13.07.2020r Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie Oświadczenie _majątkowe _na _dzień _13072020 _r _- _Komendanta _Miejskiego _PSP _w _Częstochowie.pdf 0.41MB Oświadczenie majątkowe na dzień 24.07.2020r.Materiały Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie KM _PSP _KRAKOW _PAWEL _KNAPIK.pdf 0.34MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowy Sączu KM _PSP _NOWY _SACZ _WALDEMAR _KUZMA.pdf 0.40MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie KM _PSP _TARNOW _PIOTR .oświadczenie majątkowe wzór psp.pdf..

Piotr Leciejewski: - oświadczenie majątkowe za rok 2019, - oświadczenie majątkowe za rok 2020.

(052) 386 70 10; E-mail: o stanie majatkowym osoby pelniacej funkcje organu Panstwowej Strazy Pozarnej.. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt