Protokół z zebrania kgw wzór

Obrady otworzył Piotr Sekuła przedstawiając następujący proponowany porządek zebrania: 1.. Wniosek o dokonanie rejestracji składa się na urzędowym formularzu: KRS-W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) [2] wraz z załącznikami.1.. Wybór protokolanta.. Lista członków założycieli stowarzyszenia - kliknij tutaj, Protokół z zebrania założycielskiego - kliknij tutaj, Uchwała o powołaniu stowarzyszenia - kliknij tutaj, Uchwała o przyjęciu statutu - kliknij tutaj, Uchwa…

Regulamin | Kontakt